Теория

Концентриращи фотоволтаични системи

 
Нови разработки и тенденции в CPV технологията
Концентриращите фотоволтаици (CPV) преобразуват слънчевата енергия в електрическа по […]

Автономни соларни системи

 

Самостоятелните, несвързани с електрическата мрежа енергодоставящи системи за потребители със средно потребление от няколко вата […]

Ефективност на слънчеви колектори – понятия

1. Топлинна фективност – отразява каква част от реалната слънчева енергия (интензивност се оползотворява в […]

Колектори с вакуумни тръби

В сравнение с плоските колектори, моделите с вакуумни тръби са по-сложни в конструктивно отношение. Също […]

Концентриращи и обикновени колектори

Слънчевите колектори са различни видове и в зависимост от изменението на интензитета на слънчевата радиация. […]

Вид и температура на топлоносителя

Съществуват различни признаци за класификация на слънчевите колектори. Сред тях е видът на топлоносителя. Във […]

Предимства на вакуумно тръбните слънчеви колектори:

Предимства на вакуумно тръбните слънчеви колектори:
– изолация вакуум постигнато изолиране 10-5 Pa в тръба (най–добрата […]

Слънчева енергия и системи за съхранение

Слънчевата енергия е един от най-ресурсните видове енергия за бъдещето. Една от причините за това […]

 

към началото