Инсталиране

Когато избираме слънчев колектор, размерът му е много важен. За да намерите подходящ размер за Вас кликнете тук. Знаейки размерите на системата следващият въпрос е къде да я монтирате.

Решение за посоката и ъгъла на наклон при монтажа

Наклона и посоката на монтажа са от голяма важност, тъй като са от основните фактори, които определят ефективността на слънчевия колектор. Естествено Вие бихте искали инсталацията да получава максимално количество слънчева светлина всеки ден през цялата година. Като сновно правило приемаме, че ако се намирате в Северното Полукълбо колекторите трябва да са насочени на Юг, а ако сте в Южното, то те трябва да са насочени на Север. Вижте диаграмата по-долу.

Ъгълът на наклон на колектора трябва грубо да следва ъгъла на Вашата дължина.
Лондон, ОК има Северна Дължина от 51о, следователно колектор монтиран там трябва да е с лице на Юг под наклон от 51о.

Не винаги трябва строго да следвате този наклон. Колекторът може да бъде монтиран легнал на покрива, ако покривния наклон е ±10о спрямо желания ъгъл. Допълнителната инвестиция за изработка и монтаж на специална стойка и усилията на работниците не се рентират, спрямо увеличената продуктивност.

Сезонни промени в производителността на топлина и как да предотвратим прегряване на системата през лятото.

Ако използвате слънчеви колектори за отопление на помещения, производство на гореща вода или просто по-голяма енергийна ефективност, Вие се нуждаете от система, която доста надминава нужната лятна производителност. Обикновено през лятото Вие няма да се нуждаете от отопление, а от охлаждане. За съжаление все още не е финансово изгодно да използвате Вашите колектори за охлаждане през лятото. Какво можем да направим с излишната топлина след като загреем бойлера до желаната температура? Ако имате плувен басейн или спа, излишната топлина може да бъде пренасочена към тях. Простото изключване на помпата би довело до стагнация (застой) на колектора, което не е добре, тъй като като това би довело до критично високи нива на налягане и температура, активиране на защитните устройства и похабяване на използваема гореща вода под формата на пара в атмосферата.

Ако не разполагате с допълнителни консуматори на гореща вода, настойка на ъгъла на колектора може да помогне за намаляване на производителността през летния сезон. Както можете да видите в диаграмата по-горе, слънцето е ниско в небето през зимата и високо през лятото. Умния дизайн на една такава система би се възползвал от този факт и би бил с наклон за максимална ефективност през зимата и намалена през лятото. Това може да се постигне също с монтаж на системата до плътна ограда или прозорци, предмети, които биха намалили или увеличили нивото на слънчева радиация попадаща върху колектора.

Увеличавайки вертикалния ъгъл на колектора с около 20о повече от дължината на местоположението ( 60о вместо 40о), ще спомогне за по-висока производителност през зимата. Поради високото положение на слънцето през лятото, колектора няма да е разположен перпендикулярно спрямо слънчевите лъчи и ще изпита загуба на продуктивност, но за сметка на това когато през зимата слънцето е по-ниско, ще има увеличена производителност. Това просто решение е достатъчно, за да се избегне прегряване на системата през лятото.

Снимката горе е перфектен пример за ъгъл на монтаж, който оптимизира зимната, пролетната, лятната и есенната продуктивност. Големият ъгъл не само максимизира получената енергия от слънцето, но и абсорбира слънчева радиация отразена от снега. През лятото слънцето не е перпендикулярно спрямо колектора, а покривния навес засенчва допълнително системата, постигайки идеален баланс. В райони където не пада сняг (и дължина от 30о- 40о) по-малък ъгъл също би бил достатъчен.

 

 

към началото