Sentinel Pro Controller

Основни функции:
1. LCD дисплей за час, релета, грешки и температури
2. Постоянно показване на данни от трите температурни датчика
3. Система за диагностика на грешките
4. Три релета за управление на помпи, клапани и други.
5. Ежедневен времеви контрол на релетата
6. Показания в градуси по Целзий и Фаренхайт
7. 110-240V, 50-60Hz изисквания към мрежата
8. Широки температурни граници за всяка от функциите.
9. Възможност за изключване на която и да е функция.
10. Автоматичен рестарт и запазване на потребителски настройки след прекъсване на захранването.
11. Ниска консумация на ток (3VA)
12. Термистори (сензори) с висока точност
13. Функциите и Грешките са изброени на предния панел за лесно разчитане.

Функции:
F1: Max Tank Temp – При достигане на тази температура циркулационната помпа се изключва, за да се прекрати нагряването на резервоара. (Изписва също Error 1)
F2: Min Tank Temp – Ако в долната част на резервоара се измери тази температура, излиза Error 2
F3: Delta-T On – Разликата в температурите, при която да се задейства помпата
F4: Delta-T Off – Разликата в температурите, при която да се изключи помпата
F5: Collector Startup – Минималната колекторна температура, при която да се зачитат измерванията на Delta-T; предотвратява включване на помпата при нисък топлинен потенциал
F6: Freeze On – Температурата, при която трябва да се задейства помпата, за да предотврати замръзване на водата в колектора.
F7: Freeze Off – Температурата, при която трябва да се изключи помпата
F8: Collector Max – Ако тази температура е достигната на дисплея се изписва Error 6, функцията не трябва да се използва, ако F1 е включена.
F9: Collector Min – При достигане на температура, на дисплея се изписва Error 7, показваща, че защитата против замръзване не е сработила или не работи.
F10: Boost On – Когато в горната част на резервоара се достигне опреледена температура, се активира второто реле, което задейства втора помпа или допълнителен отоплител
F11: Boost Off – Когато в горната част на резервоара се достигне определена температура второто реле се деактивира
F12: Excess Heat ON – Ако в горната част на резервоара се достигне критична температура се активира третото реле, което позволява охлаждане на резервоара, посредсвом изпращане на топла вода в друг съд (басейн, спа, централна отоплителна система), за да се предотврати прегряване на системата.
F13: Excess Heat Off – Когато температурата спадне в нормите захранването към третото реле се изключва
F14: System Reset – Връщане на фабричните настройки на системата.
F13: Tank Cooling Temp – Ако в долната част на резервоара се достигне висока температура, помпата ще работи през нощта, за да охлади резервоара.
F13: Tank Cooling Delta-T – негативното показание на Delta-T, което включва помпата, за да охлади системата.

Всички температури на функциите могат да бъдат настроени.
Ако температурите излячат извън предварително зададените граници, фунцията се изключва.

 

 

към началото