Речник на понятията

Това е речник на някои термини, които можете да срещнете в нашия сайт. Опитали сме се да напишем възможно най-разбираеми обяснения, но ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас.

А

Апертура: Частта от системата, през която навлиза светлината. При вакуумно-тръбните колктори това е лицето на външното прозрачно стъкло, изчилено на база вътрешния диаметър на тръбата. Например 0.548м х 1.72м = 0.094м2. 0.0548м е вътрешния диаметър, а 1,72м е дължината на участъка изложен на светлина.

Абсорбер: Частта от колектора, която актвно събира светлинните лъчи. При вакуумно-тръбните системи, това е лицето на вътрешната тръба ( която е със селективно покритие ) изчислено на база външния диаметър. Например: 0.047м х 1.72м = 0.08м2. Тази величина се използва за калкулиране на екефтивността. За слънчеви колктори със светлоотразяващи панели се използва стойността за цялата периферна лицева повърхност на вътрешната тръба, защото панелите отразяват светлина върху задната част на колектора. Колекторите Априкус не използват слетлоотразителни панели, научете защо като кликнете тук.

AL/AIN-SS/CU – Селективно покритие на вакуумираната стъклена тръба за повишена абсорбиця и намляване на топлинните загуби, състав : слой от алуминиев нитрат допълнителен слой от неръждаема стомана и мед (покритие от 4/5 слоя), ефективност> 96%

AL-N-AL – Покритие на вакуумираната стъклена тръба за повишена абсорбция и намаляване на отражението на слънчевата енергия, състав:  слой оталумниий-азот-алумниий 9покритие 3/4 слоя) , ефективност > 92%

Apricus – Австралийска компания за производство на вакуумни слънчеви колектори.

Б

BTU – е съкратено от British Thermal Unit. Това е мерна единица за топлина от Имперската Мерна Система, която се използва основно в Обединеното Кралство и САЩ. Превръщането към метричната система е следното: 1кВч = 3412BTU, а за лицето се използва 1кВч/м2/ден = 314BTU/ft2/ден.

Брутна площ – Тоталното лице на колектора включително рамката и абсорбера. Тази стойност се използва когато сравняваме колектори, но въпреки това е по-добре да се използва стойност-за-пари. Размерите на покрива в домашни условия обикновено не са лимитиращ фактор, затова размерите на колектора не са толкова важни.

Батерия – Обединяването на няколко електрически клетки или батерии

К

Колектор – Слънчевият колектор не е точно воден нагревател. Това е частта, в която се монтират вакуумните тръби и се осъществява топлинния трансфер.

Контролер – Електрическо електронно устройство, което позволява управлението на соларна инсталции.Необходими са поне 2 датчика за измерване.

Ц

Целзий – Метричната единица за температурни измервания. Конвертира се както следва:
Фаренхайт = ( Градуси по Целзий х 1,8 ) + 32
Целзий = ( Градуси по Фаренхайт – 32 ) / 1.8
За Делта-Т ни трябва разликата между измерените температури. Тогава само разделяме или умножаваме на/по 1.8 за да конвертираме между Целзий и Фаренхайт.

Т

Топлинна тръба (Топлоносител) – Вакуумирана тръба служеща за топлинния трансфер. Стъклената вълна има отлични изолационни качества, много е лека и устоява на високи температури, което я прави перфектен избор за слънчев колектор. Направена е от 80% стари стъклени бутилки и може да се рециклира по излючително лесен начин.

И

Инсолация – Не бъркайте понятието с изолация. Двете са много различни, инсолация се използва за количеството слънчева светлина падащо на земята. Кликнете тук за повече информация.

Изолация – Възможността да се защитим от нежелан трансфер на топлина. Колекторите на Априкус използват компресирана стъклена вълна, за изолиране от топлинни загуби.

Д

Дебит – Обема на течността преминаваща през тръба или друг носител за единица време. Обикновено се измерва в м3/час, м3/минута.

Делта-Т контролер: Делта-Т е наименованието на разликата между две температури. Този термин често се използва във връзка с контролера на системата. В този случай Делта-Т е разликата между температурата на водата в слънчевия колектор и тази на водата в бойлера. Делта-Т контролера може да се настрой да включва или изключва помпата или помпената група когато Делта-Т достигне определено ниво. Контролера включва помпата когато има топлинен потенциал в колектора – температурата в него е с 5 градуса по-висока от тази в бойлера. Такъв контролер може да се използва срещу замръзване на системата – включва циркулацията когато температурата в колектора падне под 5 градуса по Целзий.

Е

Ефективност: Ефективността на слънчевия колектор обикновено се изразява в проценти или в графика за производителността. Когато изчисляваме ефективността на колектор трябва задължително да използваме правилните повърхностни лица. Ако изчисляваме на база брутното лице трябва да използваме същите числа при калкулация за брутната топлинна производителност.

О

Облъчване – също като инсолация, термина се използва за количествотослънчева светлина падащо на земята.

М

Модификатор на ъгъла на наклон – това е мерило за се промяната в производителността на колектора във връзка с промяна на площтта. Обикновено по обяд, когато сленцето е перпендикулярно на колектора казваме, че е 0 градуса, оттам използваме негативни и позитивни ъгли за сутринта и вечерта респективно. Плоските колектори имат 100% ефективност само по обяд (0о), докато вакуумно-тръбните имат пикова ефективност в часовете, в който слънцето се намира от -40о до 40о спрямо перпендикулярното положение. Това дава много добри отоплителни резултати през целия ден.

Н

Налягане – Става въпрос за работното налягане вътре в системата. Налягането е мерна единица за сила, упражнявана върху единица площ. Единиците, които използваме са както следва: 1bar = 1.02kg/cm2 = 14.5psi = 100kPa = 0.1MPa = 10m воден стълб.

Ц

Целзий – Метрична единица за измерване на температура

Фаренхайт = (° C х 1.8) + 32
C = (F – 32) / 1.8
Делта-Т измерената  относителната температурна разлика.
Ex. Delta T = 7oC- когато помпата започва работа, Delta-T 2 ° C когато спира помпата спира работа.
Превръщане от Целзий да Фаренхайт е проста:
Фаренхайт = ° C х 1,8
C = F / 1,8

Ф

Фотоволтаична клетка

В основната технология, използвана във фотоволтаични поколение, състояща се от полупроводници (обикновено силиций) е клетката, която преобразува слънчевата енергия в електричество.

 

 

 

 

 

към началото