Вакуумни тръби

Вакуумните тръби са абсорбера на слънчевия воден нагревател. Те абсорбират слънчева енергия и я превръщат в топлина за затопляне на вода. Вакуумните тръби се използват отдавна в страни като Германия, Канада, Китай и Обединеното Кралство. Има няколко вида вакуумни тръби в слънчевата индустрия. Колекторите Климамаркет използват най-разпространените тръби с двойно стъкло. Този вид е избран, защото е много надежден, с висока производителност и ниска производствена цена.

Всяка вакуумна тръба се състои от две стъклени тръби изработени от изключително здраво боросиликатно стъкло. Външната тръба е прозрачна, позволяваща на слънчевите лъчи да преминават с минимални загуби. Вътрешната тръба е покрита със специален селективен слой (Al-N/Al), който се характеризира с отлично абсорбиране на слънчевата радиация и минимална отражателност. Върховете на дрете тръби са съединени с твърда, перманентна връзка, а въздухът в тръбите бива изтеглен навън, докато тръбите са изложени на висока температура. Това изтегляне на газовете създава вакуум, който е важен фактор за производителността на тръбите.

Моля? Защо вакуум?

Както може би знаете, ако те използвали термос от стъклен тип, вакуумът е отличен изолатор. Това е важно, защото когато абосорбираме слънчевата радиация и я превърнем в топлина не искаме да я загубим! Вакуумът ни помага да постигнем това. Изолационните му качества са толкова добри, че докато вътрешността на тръбата е достигнала температура от 150оС, отвън тръбата е студена на допир. Това означава, че вакуумните тръби имат много висока производителност в студено време, през зимата например, докато плоските колектори не могат да работят поради топлинните загуби (по време на високо Делта-Т).
За да се поддържа вакуума между двата стъклени слоя използваме бариев гетър (също като при телевизионните монитори, това е реактивно вещество, което има свойството да се свързва с газовете). По време на производството на вакуумната тръба, този гетър е изложен на висока температура, което позволява да се създаде покритие с барий. Този слой барий актовно абсорбира всеки CO, CO2, N2, O2, H2O и H2 газове, ако евентуално са останали такива по времето на производство. Бариевият слой също така дава ясна представа за наличието или отсъствието на вакуум в тръбата. Сребърно оцветеният слой се превръща в бял, ако вакуумът се е изгубил поради някаква прична (пукнатина в тръбата, цялостно счупване и т.н.).

Вакуумните тръби са подредени паралелно, а ъгъла на монтаж пряко зависи от конкретния обект. В посока Север-Юг, има пасивно следене на слънцето цял ден. В посока Изток-Запад те имат висока производителност през цялата година.

Ефективността на ваккумния слънчев колектор зависи от много фактори, един важен е нивото на слънчева радиация (инсолация) във Вашия район. За да научите повече за инсолацията и средни нива кликнете тук.

Спецификация на Вакуумна Тръба
Дължина (номинал)
Външен тръбен диаметър
Вътрешен тръбен диаметър
Дебелина на стъклото
Топлинни разширения
Материал
Абсорбционно Покритие
Абсорбиране
Излъчване
Вакуум
Температура на застой
Топлинни загуби
Максимална издръжливост

 

 

към началото